Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?

Câu trả lời chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “ Ý nghĩa của đội hình hàng dọc?“với kiến ​​thức tham khảo làm Trường THPT Phan Đình Phùng được biên soạn là tài liệu rất hay và bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và tích lũy thêm kiến ​​thức môn học Giáo dục Quốc phòng 10

Ý nghĩa của đội hình hàng dọc?

– Thường dùng trong hành quân, trong đội hình tập hợp của các trung đội, đại đội khi tập trung học tập, sinh hoạt.

Kiến thức về sự hình thành tiểu đoàn dọc

1. Chức danh đội trưởng

– Đội hình thành hàng dọc, tiểu đội trưởng cách số 1 phía trước 1m.

– Vị trí chỉ huy tại chỗ (đôn đốc tập hợp, ghi điểm, hạ lệnh,…), tiểu đội trưởng đứng trước đội hình cách bên trái đội hình 3-5 bước.

– Vị trí tiểu đội trưởng khi tiến hành, tiểu đội trưởng đi trong 1/3 bên trái của đội hình (từ trên xuống) cách 2-3 bước.

– Khi hành quân theo đội hình (đi trong đội hình tiêu binh) thì đi trước tiểu đội cách xa lm. Nếu đội hình của đội hình thành hai hàng thì tiểu đội trưởng dẫn đầu vào giữa hai hàng của đội, cách 1m.

– Khi tiểu đội trưởng thực hành tại chỗ thì tiểu đội trưởng được đứng tại chỗ chỉ huy tại chỗ để phát lệnh chung.

– Ý nghĩa: Dùng trong hành quân, khi di chuyển đội hình, di chuyển vị trí, thể hiện sự đoàn kết thống nhất của quân ngũ.

– Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm:

+ Trung đội 1 hàng dọc

+ Tiểu đoàn 2 hàng dọc

– Chức danh Đội trưởng:

+ Trong đội hình hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng cách số 1 1m.

+ Trình tự các bước điều lệnh đội hình đơn gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn lại hàng ngũ; Giải tán.

– Bước 1: Tập hợp đội hình

+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2) hàng dọc – Tập hợp”.

+ Sau khi hô khẩu lệnh, tiểu đội trưởng quay về hướng tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh “Tập hợp”, các chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí tập kết và đứng sau tiểu đội trưởng thành hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Kết thúc dòng và dừng lại để nghỉ ngơi. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng ở hàng bên phải, số chẵn đứng ở hàng bên trái. Khi thấy có 2-3 chiến sĩ đứng tại vị trí tập kết, tiểu đội trưởng đi hết đội hình về phía trước bên trái đội hình, cách đội hình 3 -5 bước thì dừng lại, quay lại đội hình để đôn đốc. sự hình thành. Phù hợp .

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích 3 khổ cuối (7, 8, 9) bài thơ Sóng (dàn ý + 4 mẫu) (hay nhất)

– Bước 2: Ghi điểm

+ Khẩu lệnh: “Ghi điểm”.

+ Nghe hiệu lệnh “Ghi điểm”, các chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về vị trí đứng, hô số hiệu của mình và quay mặt hết cỡ sang trái, khi ghi điểm xong thì quay lại. . Người đứng cuối hàng, khi điểm không phải trực diện, sau khi hết điểm thì hô “Kết thúc”.

+ Đội hình đội hình 2 hàng dọc không điểm.

– Bước 3: Điều chỉnh cấp bậc

+ Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Đi thẳng”.

+ Nghe hiệu lệnh “Đi thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải xếp hàng, nhìn thẳng vào giữa gáy người đứng trước mặt. Di chuyển từ phải sang trái để căn chỉnh theo chiều dọc, di chuyển lên, xuống để điều chỉnh khoảng cách. Nghe hiệu lệnh “Dừng lại”, các chiến sĩ đứng yên không di chuyển vị trí đứng.

+ Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng ở hàng bên trái điều chỉnh dóng hàng theo cả chiều ngang và chiều dọc.

+ Đội trưởng đi về giữa đội hình, cách đội trưởng đi 2-3 bước rồi dừng lại, quay lại đội hình kiểm tra hàng dọc. Khi kiểm tra, đầu và vai của các chiến sĩ nằm trên một đường thẳng. Nếu có quân nhân không theo hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để nắn hàng.

– Bước 4: Hòa tan.

2. Đội hình tiểu đội 1 theo hàng dọc được quy định như sau:

a) Lắp ráp

– Khẩu lệnh: “KẾ HOẠCH…, TRONG 1 DÒNG, PHẢI”;

– Hành động:

+ Trung đội trưởng hô khẩu lệnh xong, quay người về hướng tập hợp, đứng nghiêm làm chuẩn;

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 65 sgk Lịch Sử 10

+ Cán bộ, chiến sĩ khi nghe lệnh gọi về đơn vị thì đến trung đội trưởng chờ lệnh; dứt khẩu lệnh, Trung đội phó chạy ra đứng sau Trung đội trưởng; tiếp đến là Trung đội 1, Trung đội 2, Trung đội 3, mỗi đội hình thành một hàng dọc, trung đội tạo thành một hàng dọc;

+ Khi tiểu đội 1 đã đứng ở vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy ra trước bên trái và cách đội hình từ 5 đến 8 bước để đôn đốc tiểu đội tập hợp (Hình 45).

b) Điểm

– Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “PHẠM VI ĐỘI”;

– Hành động:

+ Điểm toàn trung đội: Sau khi nghe hiệu lệnh, toàn trung đội chấm điểm từ 1 đến hết;

+ Điểm từng đội hình: Cho điểm theo quy định tại Tiết 1, Điểm b Khoản 2 Điều 50 Thông tư này.

c) Chỉnh lý hàng hóa

– Khẩu lệnh: “NGHIÊM TÚC; HÃY NHÌN ĐẦU, THẮNG ”; “DỪNG LẠI”;

– Hành động:

+ Sau khi nghe hiệu lệnh “CHIẾN THẮNG”, cán bộ, chiến sĩ đứng yên, nhìn vào giữa mặt sau đầu người đứng trước hàng, đúng khoảng cách, đúng khoảng cách. Khi di chuyển, nếu ở tư thế cầm súng thì phải vác súng;

+ Khi căn chỉnh, cán bộ, chiến sĩ nhìn gáy người đứng trước, không nhìn gáy người thứ hai đứng trước mình;

+ Trung đội trưởng hô “DỪNG LẠI” rồi quay nửa người trái đi thẳng vào giữa đội hình, cách trung đội phó đi đầu từ 3 đến 5 bước, quay người sang phải để kiểm tra, dóng hàng. Khi cán bộ, chiến sĩ từ 2 trở xuống không nhìn thấy được căn chỉnh. Nếu đồng chí nào chưa xếp hàng thì Trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “COMrade (HOẶC SỐ…), RIGHT (TRÁI)”; Sau khi điều chỉnh hàng, hãy nói “OK”.

d) Giải tán đội hình

– Khẩu lệnh: “TỪ CHỐI”;

– Hành động: Sau khi nghe hiệu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giải tán.

3. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 18/2012 / TT-BCA quy định về Điều lệnh Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, việc thành lập Tiểu đội 2 hàng dọc được quy định như sau : sau:

a) Lắp ráp

Xem thêm bài viết hay:  Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định

– Khẩu lệnh: “PARTION… IN 2 LINES, RIGHT”;

– Hành động: Sau khi nghe hiệu lệnh, cả trung đội chạy vào vị trí, phía sau trung đội trưởng là các trung đội trưởng xếp thành đội hình, tiếp theo là các trung đội 1, 2, 3 mỗi trung đội một đội hình. 2 hàng dọc, trung đội thành 2 hàng dọc (Hình 46).

b) Điểm

– Khẩu lệnh: “Từng tiểu đội ghi điểm”;

– Thao tác: Thực hiện việc chấm điểm theo quy định tại Tiết 2 Điểm b Khoản 2 Điều 50 Thông tư này.

c) Chỉnh lý hàng hóa

– Khẩu lệnh: “NGHIÊM TÚC; HÃY NHÌN ĐẦU, THẮNG ”; “DỪNG LẠI”;

– Hành động:

+ Nghe hiệu lệnh: “CHIẾN THẮNG”, Trung đội phó và Trung đội trưởng quay trái 1 phần 2 bước trước tâm điểm của khẩu đội, cả tiểu đội dóng hàng dọc, ngang;

+ Trung đội trưởng hô “CẮT” thì quay nửa người trái đi thẳng vào giữa đội hình, các trung đội trưởng đi đầu từ 3 đến 5 bước, quay người sang phải kiểm tra, xếp hàng. Khi không thấy đồng chí 2 trở xuống thì xếp hàng. Nếu đồng chí nào chưa xếp hàng thì trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “COMrade (HOẶC SỐ…) ĐẾN PHẢI (TRÁI)”; Sau khi chỉnh đốn đội hình, hô “OK”, các trung đội phó, tiểu đội trưởng về vị trí của mình.

d) Giải tán đội hình

– Khẩu lệnh: “TỪ CHỐI”;

– Hành động: Sau khi nghe hiệu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giải tán.

Ý nghĩa của đội hình hàng dọc?  (ảnh 2)

Hình 4: Đội hình trung đội 2
Ý nghĩa của đội hình hàng dọc?  (ảnh 3) uh

Đăng bởi: Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Văn học lớp 10, Văn học lớp 10

Bạn thấy bài viết Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?
bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?
của website thptphandinhphung.edu.vn

Viết một bình luận