Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án)

Bài 1: Sự xuất hiện của con người và bầy đàn nguyên thủy

Câu 1. Người tối cổ đã chế tạo ra công cụ lao động như thế nào?

A. Lấy những mảnh đá, cuội có sẵn trong tự nhiên để chế tạo công cụ.

B. Ghe, đẽo một tảng đá hoặc hòn cuội.

C. Đục, mài một mặt của hòn đá, hòn cuội.

D. Những mảnh đá đẽo, mài cẩn thận cả hai mặt.

Đáp án: BỎ

Câu 2: Điều nào không phản ánh chính xác việc sử dụng rìu đá của Người tối cổ?

A. Chặt cây.

B. Dùng trực tiếp làm vũ khí tự vệ.

C. Tấn công động vật để tạo thức ăn.

D. Dùng làm dụng cụ gieo hạt.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện đời sống của Người tối cổ là

A. Biết chế tạo công cụ lao động.

B. Biết tạo ra lửa.

C. Biết làm đồ gốm.

D. Biết trồng trọt, chăn nuôi.

Đáp án: BỎ

Câu 4: Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành con người là

A. Giúp đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ổn định và tiến bộ.

B. Giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống.

C. Giúp con người tự cải tạo, hoàn thiện mình, thực hiện bước nhảy vọt từ vượn thành người.

D. Giúp hình thành và củng cố các mối quan hệ cộng đồng.

Câu trả lời:

Câu 5: Tập hợp xã hội đầu tiên của loài người được gọi là

A. Đám nguyên thủy.

B. Thị tộc

C. Bộ tộc

D. Xã hội loài người sơ khai.

Trả lời: A

Câu 6. Ý kiến ​​không phản ánh đúng đặc điểm của nhóm xã hội đầu tiên của loài người là

A. Có người lãnh đạo.

B. Có sự phân công lao động giữa nam và nữ.

C. Sống với nhau theo quan hệ huyết thống trong hang, mái đá, chòi.

D. Có sự phân hoá giàu nghèo.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 7. Thành ngữ nào phản ánh đúng nhất hoàn cảnh sống của người xưa?

A. Ăn lông ở lỗ.

B. Ăn sống và nuốt tươi.

C. Còn đây mai đó.

D. Người man rợ.

Trả lời: A

Câu 8: Người tối cổ trở thành Người tinh khôn vào thời điểm nào?

A. Đi thẳng bằng hai chân, thả lỏng hai tay.

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng

B. Khi loại bỏ hết dấu vết của vượn người trên cơ thể.

C. Biết chế tạo công cụ lao động.

D. Biết săn thú, hái quả làm thức ăn.

Đáp án: BỎ

Câu 9. Ý kiến ​​nào không phản ánh đúng cấu trúc của Nhà thông thái?

A. Xương nhỏ hơn Người tối cổ.

B. Bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

C. Hộp sọ đã phát triển, hình thành trung tâm phát âm trong não.

D. Cơ thể gọn nhẹ linh hoạt, thích hợp với những hoạt động phức tạp.

Câu trả lời:

Câu 10: Màu da nào không được xác định là chủng tộc hình thành từ thời nguyên thủy

Vàng

B. Đen

C. Trắng

D. Đỏ

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 11: Các nhà khảo cổ học coi thời kỳ đồ đá mới là một cuộc cách mạng vì

A. Thời kỳ này xuất hiện nhiều loại công cụ mới.

B. Người dân biết đan lưới đánh cá, làm đồ gốm.

C. Kỹ thuật chế tạo công cụ đã có những thay đổi cơ bản, làm phát sinh nhiều loại công cụ mới; đã có những thay đổi lớn về đời sống và tổ chức xã hội.

D. Con người có những sáng tạo vĩ đại, sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Câu trả lời:

Câu 12: Ý kiến ​​phản ánh chưa chính xác những chuyển biến trong đời sống con người ở thời kỳ đồ đá mới là

A. Chuyển từ nền kinh tế hái lượm tự nhiên sang nền kinh tế sản xuất (biết trồng trọt, chăn nuôi).

B. Biết làm quần áo để mặc, làm nhà để ở, làm đồ trang sức bằng xương và đá.

C. Biết sáng tạo trong đời sống tinh thần.

D. Bắt đầu hình thành tín ngưỡng, tôn giáo sơ khai.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 13: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là

A. Từ vượn người đến vượn người cổ đại.

B. Từ Vượn đến Người tối cổ.

C. Từ Cổ nhân đến Minh triết.

D. Từ thời kỳ đá cũ sang thời kỳ đá mới.

Đáp án: BỎ

Câu 14: Bước nhảy vọt thứ hai trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là gì?

A. Từ vượn người đến vượn người cổ đại.

B. Từ Vượn đến Người tối cổ.

C. Từ Cổ nhân đến Minh triết.

Xem thêm bài viết hay:  Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để bảo vệ môi trường

D. Từ thời kỳ đá cũ sang thời kỳ đá mới.

Câu trả lời:

Câu 15: Nối mốc thời gian và giai đoạn phát triển của loài người nguyên thủy cho phù hợp

1. Khoảng 6 triệu năm trước.

2. Khoảng 4 triệu năm trước.

3. Khoảng 4000 năm trước.

4. Khoảng một vạn năm trước.

một; người cổ đại

b; nhà thông thái của thời kỳ đồ đá mới

c; vượn cổ đại

d; nhà thông thái thời kỳ đồ đá cũ.

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

B. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b.

C. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a.

D. 1-a,2-b, 3-c,4-d.

Đáp án: BỎ

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với vượn người cổ đại trong quá trình tiến hóa thành người?

A. Sống cách đây 6 triệu năm.

B. Có thể đứng và đi bằng hai chân.

C. Tay dùng để cầm.

D. Chia thành các chủng tộc lớn.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 17. Hóa thạch xương của loài vượn cổ đại được tìm thấy ở đâu?

A. Đông Phi, Tây Á, Bắc Á.

B. Đông Phi, Tây Á, Đông Nam Á.

C. Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc.

D. Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ.

Câu trả lời:

Câu 18. Di tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

A. Đông Phi, Trung Quốc, Bắc Âu.

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu.

C. Đông Phi, Inđônêxia, Đông Nam Á.

D. Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu.

Câu trả lời:

Câu 19: Người tối cổ tiến bộ hơn về cấu tạo cơ thể so với vượn người tối cổ ở điểm nào?

A. Đi, đứng bằng hai chân, thả lỏng hai tay.

B. Trán thấp và xệ ra sau, lông mày nhướng lên.

C. Hộp sọ lớn hơn, hình thành trung tâm tiếng nói trong não.

D. Đã xóa hết dấu vết của vượn người trên cơ thể.

Câu trả lời:

Câu 20. Trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Người xưa được đánh giá

A. Chưa được sinh ra từ loài vượn người.

B. Quá trình chuyển đổi từ vượn thành người.

C. Những người chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

D. Là những người thông minh.

Câu trả lời:

Câu 21: Sự khác biệt về màu da giữa các chủng tộc là gì?

A. Sự khác biệt về trình độ hiểu biết.

B. Sự thích nghi lâu dài của con người với điều kiện tự nhiên.

C. Do di truyền.

Xem thêm bài viết hay:  Sự chuyển dịch cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng

D. Điều kiện sống và sự hiểu biết của mọi người là khác nhau.

Đáp án: BỎ

Câu 22: Trong việc chế tạo công cụ lao động, người tinh khôn đã biết làm những gì?

A. Lấy những mảnh đá, cuội có sẵn trong tự nhiên để chế tạo công cụ.

B. Ghe, đẽo một tảng đá hoặc hòn cuội.

C. Đục hai cạnh của một tảng đá; lao làm từ xương cá, cành cây vót nhọn hoặc vót nhọn.

D. Những mảnh đá đẽo, mài cẩn thận cả hai mặt.

Câu trả lời:

Câu 23: Một thành tựu lớn của Nhà thông thái trong quá trình chế tạo công cụ, vũ khí và cải thiện đời sống là

A. Công cụ bằng đá đẽo đẽo.

B. Công cụ bằng đá mài.

C. TB.

D. Cung tên.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 24: Nối thông tin hai cột với nhau và phương thức kiếm sống, chế tạo công cụ của người nguyên thủy

1. Khỉ

2. Người xưa

3. Người thông minh giai đoạn đầu

một. Những mảnh đá và sỏi được đẽo thô sơ để làm công cụ.

b. Hái hoa, quả, lá, bắt các con vật nhỏ làm thức ăn.

c. Biết tạo ra lửa.

d. Mài, mài nhẵn mảnh đá thành hình công cụ

đ. Chế tạo cung tên làm công cụ và tự vệ.

A.1-b; 2-a,c; 3-d, e.

B. 1-a,c; 2-b; 3-d, e.

C. 1- c, e; 2-d,a; 3-b.

D. 1-a,b; 2C; 3-d, e.

Trả lời: A

Câu 25: Ở thời kỳ đồ đá mới, con người đã đạt được nhiều thành tựu lớn, ngoại trừ

A. Biết mài nhẵn đá thành hình công cụ.

B. Biết tạo ra lửa.

C. Biết đan, làm lưới đánh cá.

D. Biết làm đồ gốm.

Đáp án: BỎ

Đăng bởi: THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án)
bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 1 (có đáp án)
của website thptphandinhphung.edu.vn

Viết một bình luận