Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất

Contents1. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy là gì?2. Nội dung trong sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy3. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy4. Hồ …

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất
Bạn đang xem: Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Mẫu sổ theo dõi phương tiện PCCC

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhằm theo dõi nhằm thống kê, báo cáo về phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. Mẫu bao gồm: Thông tin cơ sở, địa chỉ, số điện thoại, bảng tổng hợp phương tiện PCCC…

Phòng cháy chữa cháy là một phương pháp tổng hợp các biện pháp, các giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa, mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy, nổ đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi để phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy là một mẫu số rất cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy là gì?

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy là sổ ghi kết quả kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ quy định. Mẫu sổ theo dõi phương tiện PCCC được quy định tại Phụ lục A trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890 : 2009.

2. Nội dung trong sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy

Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy gồm những nội dung chính sau đây:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Sổ theo dõi phương tiện PCCC
 • Thông tin tên cơ sở, địa chỉ; điện thoại; ngày lập sổ, người lập sổ, người phụ trách công tác PCCC của cơ sở …
 • Bảng tổng hợp phương tiện PCCC: ngày kiểm tra, loại phương tiện, hệ thống PCCC, ký hiệu, số lượng, tình trạng kỹ thuật
 • Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC: hạng mục công trình, phương tiện PCCC hoặc hệ thống PCCC, loại, vị trí, mã phương tiện, ngày kiểm tra, nội dung và kết quả kiểm tra, phương pháp kiểm tra, kết luận, người kiểm tra, ký tên, ghi chú,…

3. Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ THEO DÕIPHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tên cơ sở:…………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………….. …….Fax:………..

Lập sổ, ngày ………… tháng ………….. năm ……….….

Người lập sổ:………………………………………………………

Người phụ trách công tác PCCC của cơ sở:……………

Bảng tổng hợp phương tiện PCCC

Số TT

Ngày, tháng, năm (kiểm tra hoặc đưa vào sử dụng)

Loại phương tiện,hệ thống PCCC

Ký mã hiệu

Số lượng

Đơn vị tính

Tình trạng kỹ thuật

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Bảng theo dõitình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC

Hạng mục công trình:……………………………………………. .

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại:.. ở vị trí số: …………(hoặc mã số phương tiện do cơ sở quản lý quy định)……..……

Số TT

Ngày, tháng kiểm tra

Nội dung và kết quả kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết luận

Người,cơ quan kiểm tra

Ký tên

Ghi chú

4. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy

4.1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư do người đứng đầu cơ sở, khu dân cư lập, lưu giữ. Hồ sơ gồm:

 • Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC;
 • Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu có); văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC (nếu có);
 • Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở. Sơ đồ bố trí khu vực nhiều nhà dễ cháy; vị trí nguồn nước chữa cháy của khu dân cư;
 • Quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành;
 • Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của Cảnh sát PCCC; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;
 • Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác PCCC; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC (nếu có);
 • Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và hoạt động của đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện PCCC;
 • Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có).

4.2. Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ

Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ.

Hồ sơ gồm:

 • Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 • Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;
 • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
 • Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bạn thấy bài viết Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùngcó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Nhớ để nguồn bài viết này: Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy 2023 mới nhất của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Sao cũng được - Thành Đạt (Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường)

Viết một bình luận