Nhiệt độ sôi của este

Câu hỏi: Nhiệt độ sôi của este là gì?

Câu trả lời:

Este có nhiệt độ sôi thấp và dễ bay hơi vì chúng không tạo thành liên kết hydro giữa các phân tử.

Điểm sôi của este được so sánh như sau:

nhiệt độ sôi của este
[CHUẨN NHẤT]    nhiệt độ sôi của este

Dưới đây là phương pháp so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ mà trường THPT Phan Đình Phùng xin giới thiệu, mời bạn đọc tham khảo.

I. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi của các chất

1. Chất liên kết ion có nhiệt độ sôi cao hơn chất cộng hóa trị.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi: H2N-CHỈ2-COOH > CHỈ3COOH

2. Đối với chất có liên kết cộng hoá trị

– Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi: Liên kết hiđro, phân tử khối và hình dạng phân tử.

một. Liên kết hydro

Liên kết hiđro là liên kết được hình thành giữa phân tử mang điện tích (+) và phân tử mang điện tích (-) giữa các phân tử khác loại.

Lực liên kết hydro càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Ví dụ: điểm sôi CHỈ3COOH > CHỈ3CHỈ CÓ2

– Cách so sánh nhiệt liên kết hiđro giữa các chất:

Đối với các nhóm chức năng khác nhau:

-COOH > -OH > -COO- > -CHO > -CO-

(axit) (rượu (este) (aldehit) (ete)

phênol)

Ví dụ: điểm sôi của rượu sẽ cao hơn nhiệt độ của este: CHỈ3CHỈ CÓ2Ồ > CHỈ3COOC2h5

* Ghi chú: Trong chương trình phổ thông ta chỉ xét liên kết Hiđro giữa phân tử H (điện tích dương +) và phân tử O (điện tích âm -).

– Đối với các chất có cùng nhóm chức: Đối với các chất có cùng nhóm chức thì R . căn bản liên kết với các nhóm chức ảnh hưởng đến lực liên kết hydro.

+ GIÁ RẺ GỐC là gốc hút electron nên sẽ làm tăng lực liên kết hiđro

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 122 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

+ GIÁ RẺ GỐC là gốc đẩy, làm giảm lực liên kết hydro

Ví dụ: Nguyên bản2h5– sẽ làm giảm lực liên kết so với gốc CHỈ2= CHỈ

Nhiệt độ sôi: CHỈ2=CH-COOH > C2h5COOH

b. khối lượng phân tử

– Phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Ví dụ: Khối lượng phân tử lớn hơn nhiệt độ sôi: CHỈ3COOH > HCOOH

c. Hình dạng phân tử:

Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp hơn phân tử không phân nhánh.

Giải thích:

– Theo thuyết sức căng bề mặt, phân tử càng tròn thì sức căng bề mặt càng giảm -> phân tử dễ bứt ra khỏi bề mặt chất lỏng -> càng dễ bay hơi -> nhiệt độ sôi càng thấp điểm .

Ví dụ: Cùng một phân tử C5hthứ mười hai thì đồng phân: nC5hthứ mười hai > (CHỈ3)4C

* Ghi chú:

– Đồng phân Cis có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân Trans (do lực lưỡng cực monet).

– Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

– Nếu có GIA ĐÌNH2Ô: t(H2O) = 100oC > ancol có 3 nguyên tử C và

– Nếu có mặt phenol: phenol > ancol có 7C trở xuống và axit có 4C

II. Nguyên tắc so sánh điểm sôi

Nguyên tắc 1: Nếu hai hợp chất có cùng khối lượng hoặc xấp xỉ bằng nhau thì hợp chất nào có liên kết hiđro mạnh hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 2: Hai chất có cùng loại liên kết hiđro thì chất nào có khối lượng lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 3: Nếu hai chất là đồng phân của nhau thì đồng phân cis có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân trans. lưỡng cực bằng 0 hoặc nhỏ hơn momen lưỡng cực của đồng phân cis.

Nguyên tắc 4: Nếu hai hợp chất là đồng phân của nhau thì hợp chất nào có diện tích tiếp xúc phân tử lớn hơn sẽ có nhiệt độ cao hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Nguyên tắc 5: Hai chất có khối lượng bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau, chất nào có liên kết ion sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 6: Cả hai hợp chất hữu cơ đều không có liên kết hiđro, có khối lượng xấp xỉ nhau, hợp chất nào phân cực hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

III. Phương pháp giải quyết vấn đề

1. Được phân loại là ion hoặc cộng hóa trị

– Đối với chất có liên kết cộng hóa trị, thực hiện các bước sau:

Bước 2: Phân loại chất có liên kết hiđro

– Đầu tiên chúng ta sẽ phân loại chất có liên kết hiđro và chất không có liên kết hiđro thành các nhóm khác nhau.

Bước 3: So sánh các chất trong cùng một nhóm.

– Trong cùng một nhóm có liên kết hiđro sẽ được chia thành các phân nhóm chức khác nhau, dựa vào quy luật lực liên kết hiđro giữa các chất để xác định phân nhóm nào có nhiệt độ sôi thấp hơn, cao hơn.

– Trong cùng một nhóm chức không có lực liên kết hiđro, dựa vào khối lượng và hình dạng phân tử để so sánh nhiệt độ sôi.

Bước 4: Phần kết luận

– Dựa vào phân tích bước 1 và bước 2 để tóm tắt và đưa ra đáp án đúng.

2. Trình tự so sánh nhiệt độ sôi

Phân loại liên kết hydro và liên kết phi hydro

  • Nhóm liên kết hydro: Loại liên kết hydro → Khối lượng → Cấu trúc phân tử
  • Nhóm không liên kết Hydrogen: Khối lượng → Cấu trúc phân tử

Ví dụ: Cho các chất sau: C2h5OH (1), C3h7OH (2), CHỈ3CH(OH)CH3 (3), CŨ2h5Cl (4), CHỈ3COOH (5), CHỈ3-O-CHỈ3(6). Các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

Xem thêm bài viết hay:  Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH

A. (4), (6), (1), (2), (3), (5).

B. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

C. (6), (4), (1), (2), (3), (5).

D. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

PHẦN THƯỞNG:

– Đầu tiên ta sẽ nhóm các chất trên thành 2 nhóm bao gồm:

Nhóm 1: TUỔI2h5OH, C3h7Ồ, CHỈ3CH(OH)CH3CHỈ CÓ3COOH

Nhóm 2: TUỔI2h5Cl, CHỈ3-O-CHỈ3

(Sở dĩ nó được chia thành nhóm vì nhóm 1 là nhóm chứa liên kết hiđro, nhóm 2 là nhóm không chứa liên kết hiđro (C2h5Cl và các este vô cơ khác luôn được coi ở trạng thái không chứa liên kết hiđro))

  • Sau đó chúng ta sẽ phân loại theo từng nhóm:

Nhóm 1:

Chức năng -COOH: CHỈ3COOH

Chức năng –OH: C2h5OH, C3h7Ồ, CHỈ3CH(OH)CH3

Trong nhóm chức -OH:

+ Do có cùng nhóm chức nên trước hết xét khối lượng C2h5OH sẽ có khối lượng nhỏ hơn C3h7Ồ.

+ Cho 2 chất có cùng công thức: C3h7OH và CHỈ3CH(OH)CH3 phụ thuộc vào cấu tạo phân tử. CHỈ CÓ3CH(OH)CH3 phân nhánh nên sẽ tròn hơn và nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn.

Nhóm 2: TUỔI2h5Cl là este nên sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn ON3-O-CHỈ3

Kết luận: BỎ là câu trả lời đúng.

Đăng bởi: THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Nhiệt độ sôi của este
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nhiệt độ sôi của este
bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nhiệt độ sôi của este
của website thptphandinhphung.edu.vn

Viết một bình luận