Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023

ContentsĐiểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023Điểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023Điểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021Điểm chuẩn Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm …

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Xuất bản: 26/07/2023 – Tác giả: Huyền Chu

Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023-2024 kèm chi tiết chỉ tiêu, điểm sàn tuyển sinh qua các năm do Đọc tài liệu tổng hợp

Điểm chuẩn của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 sẽ được cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ nhà trường.

Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023

Điểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm ngưỡng chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành của nhà trường trình độ đại học năm 2023 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp B00 gồm 3 môn Toán, Hóa, Sinh như sau:

Ngành đào tạo Thí sinh có thường trú ngoài TPHCM Mã ngành TQ Thí sinh có thường trú trong TPHCM Mã ngành TP
Y đa khoa 7720101TQ 23 7720101TP 23
Dược học 7720201TQ 23 7720201TP 23
Điều dưỡng 7720301TQ 19 7720301TP 19
Dinh dưỡng 7720401TQ 18 7720401TP 18
Răng Hàm Mặt 7720501TQ 23 7720501TP 23
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601TQ 19 7720601TP 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602TQ 19 7720602TP 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603TQ 19 7720603TP 19
Khúc xạ nhãn khoa (*) 7720699TQ 18 7720699TP 18
Y tế công cộng 7720701TQ 18 7720701TP 18

Điểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101TP Y khoa B00 25.85
7720101TQ Y khoa B00 26.65
7720201TP Dược học B00 25.45
7720201TQ Dược học B00 25.45
7720301TP Điều dưỡng B00 19
7720301TQ Điều dưỡng B00 19.05
7720401TP Dinh dưỡng B00 18.1
7720401TQ Dinh dưỡng B00 19.1
7720501TP Răng Hàm Mặt B00 26.1
7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 26.65
7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.85
7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.2
7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 23.6
7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 21.7
7720603TP Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19
7720603TQ Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19.2
7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.15
7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 22.8
7720701TP Y tế công cộng B00 18.35
7720701TQ Y tế công cộng B00 18.8

Điểm chuẩn ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021

Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101TP Y khoa B00 26.35
7720101TQ Y khoa B00 27.35
7720201TP Dược học B00 26.15
7720201TQ Dược học B00 26.35
7720301TP Điều dưỡng B00 24.25
7720301TQ Điều dưỡng B00 24
7720401TP Dinh dưỡng B00 23.8
7720401TQ Dinh dưỡng B00 23.45
7720501TP Răng Hàm Mặt B00 26.6
7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 27.35
7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.6
7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.7
7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.85
7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.7
7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.7
7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 24.9
7720701TP Y tế công cộng B00 23.15
7720701TQ Y tế công cộng B00 21.35

Điểm chuẩn Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101TP Y khoa B00 26.35
7720101TQ Y khoa B00 27.5
7720201TP Dược học B00 26.05
7720201TQ Dược học B00 26.6
7720301TP Điều Dưỡng B00 23.7
7720301TQ Điều Dưỡng B00 23.45
7720401TP Dinh Dưỡng B00 23
7720401TQ Dinh Dưỡng B00 22.45
7720501TP Răng Hàm Mặt B00 26.5
7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 27.55
7720601TP Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.6
7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệp y học B00 25.5
7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.65
7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.75
7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 24.5
7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.15
7720701TP Y tế công cộng B00 20.4
7720701TQ Y tế công cộng B00 19

Điểm sàn Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm sàn
Y đa khoa B00 24
Răng – Hàm – Mặt B00 24
Điều dưỡng B00 19
Kỹ thuật y học B00 19
Xét nghiệm y học B00 19
Y tế công cộng B00 19
Khúc xạ nhãn khoa B00 19
Dược học B00 23
Dinh dưỡng B00 19

Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019 chi tiết 9 ngành:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101TP Y khoa B00 23.5
7720101TQ Y khoa B00 24.65
7720201TP Dược học B00 23.35
7720201TQ Dược học B00 23.55
7720301TP Điều dưỡng B00 20.6
7720301TQ Điều dưỡng B00 20.6
7720401TP Dinh dưỡng B00 20.15
7720401TQ Dinh dưỡng B00 20.35
7720501TP Răng – Hàm – Mặt B00 24.05
7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 25.15
7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75
7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.6
7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.75
7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.6
7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 21.55
7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.75
7720701TP Y tế công cộng B00 18.3
7720701TQ Y tế công cộng B00 18.05

Chi tiết điểm sàn đầu vào của trường:

Ngành học Điểm sàn
Y khoa 21
Dược học 20
Điều dưỡng 18
Dinh dưỡng 18
Răng – Hàm – Mặt 21
Răng Hàm Mặt 18
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18
Kỹ thuật hình ảnh y học 18
Khúc xạ nhãn khoa 18
Y tế công cộng 18

Một số thông tin về trường:

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM (TTĐTBDCBYT TP.HCM) ngày 08-01-2008. Là một trường đa ngành, đa cấp thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cấp đại học, sau đại học và dưới đại học phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiến tới trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu y học trọng điểm của khu vực phía Nam của cả nước.

– Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, Q.10 TPHCM

– Điện thoại: 028.38.652.435

– Fax: 028.38.650.025

Điểm chuẩn 2018 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018 chi tiết 8 ngành:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Y đa khoa B00 22
Răng – Hàm – Mặt B00 22,5
Điều dưỡng B00 19,6
Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21,1
Kỹ thuật hình ảnh y học B00 20,35
Y tế công cộng B00 18,5
Khúc xạ nhãn khoa B00 20,75
Dược học B00 21,9

Năm 2017

Điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101 Y khoa B00 27
7720101TP Y khoa B00
7720201 Dược học B00
7720201TP Dược học B00
7720301 Điều dưỡng B00 23.25
7720301TP Điều dưỡng B00
7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 27.25
7720501TP Răng – Hàm – Mặt B00
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.75
7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 24.5
7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00
7720699 Khúc xạ nhãn khoa B00 25.25
7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00
7720701 Y tế công cộng B00 21.75
7720701TP Y tế công cộng B00

Năm 2016

Điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101 Y đa khoa B00 22.8
7720601 Răng – Hàm – Mặt B00 23.2
7720501 Điều dưỡng B00 21.25
7720332 Xét nghiệm y học B00 22.5
7720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 21.9
7720301 Y tế công cộng B00 21.3
7720199 Khúc xạ nhãn khoa* B00 20.2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

TP – Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM

TQ – Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM

Ngành học Mã ngành THPT QG Tổ hợp
Y khoa 7720101TP 380 B00
Y khoa 7720101TQ 380 B00
Dược học 7720201TP 40 B00
Dược học 7720201TQ 40 B00
Điều dưỡng 7720301TP 75 B00
Điều dưỡng 7720301TQ 75 B00
Dinh dưỡng 7720401TP 30 B00
Dinh dưỡng 7720401TQ 30 B00
Răng – Hàm – Mặt 7720501TP 40 B00
Răng Hàm Mặt 7720501TQ 40 B00
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601TP 25 B00
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601TQ 25 B00
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602TP 20 B00
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602TQ 20 B00
Khúc xạ nhãn khoa 7720699TP 20 B00
Khúc xạ nhãn khoa 7720699TQ 20 B00
Y tế công cộng 7720701TP 25 B00
Y tế công cộng 7720701TQ 25 B00

Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch qua các năm và chỉ tiêu tuyển sinh

Trên đây là điểm chuẩn đại họcY Khoa Phạm Ngọc Thạch qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!

Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùngcó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Đi tìm dẫn chứng NLXH từ Các nhà khoa học

Viết một bình luận