Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023

Contents1. Tinh giản biên chế là gì?3. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế3. Không đủ tuổi tinh giản biên chế 2023 thì hưởng chế độ nào? Bạn đang xem: Chế độ đối với …

Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023
Bạn đang xem: Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023 tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Chính sách, chế độ đối với đối tượng tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi

Không đủ tuổi tinh giản biên chế 2023 thì hưởng chế độ nào? Những năm gần đây, nước ta đang thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Những người đủ tuổi về hưu sớm thì sẽ được hưởng các khoản lương hưu và phụ cấp khác. Những người tuy thuộc diện tinh giản biên chế nhưng lại chưa đủ tuổi về hưu sớm thì được hưởng chế độ gì không? Cùng Trường THPT Phan Đình Phùng tìm hiểu nhé.

1. Tinh giản biên chế là gì?

Theo điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về khái niệm tinh giản biên chế là:

“Tinh giản biên chế” trong Nghị định, này được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

=> Tinh giản biên chế là hoạt động của cơ quan nhà nước khi thấy số lượng người trong biên chế bị dư thừa và bị đánh giá là không đáp ứng được công việc thì người đó sẽ phải ra khỏi danh sách biên chế của nhà nước và có thể thực hiện những công tác khác của nhà nước.

3. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ;

b) Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

c) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

d) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

g) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

h) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Trên đây là cụ thể các đối tượng sẽ bị tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023. Như vậy, có thể thấy, so với quy định cũ, các đối tượng của Nghị định 29/2023/NĐ-CP đã được quy hoạch lại một cách dễ hiểu, cụ thể hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức có thể đối chiếu quy định nêu trên để xác định mình có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không.

3. Không đủ tuổi tinh giản biên chế 2023 thì hưởng chế độ nào?

Một trong những điểm mới của chính sách tinh giản biên chế từ 20/7/2023 là bổ sung thêm chính sách cho các đối tượng này. Cụ thể:

1- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị địnhsố 135/2020/NĐ-CP;
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

3- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bất buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

5- Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
 • Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân;
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

=> Như vậy, đối tượng tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Những năm gần đây, tinh giản biên chế vẫn luôn là chính sách được các cơ quan nhà nước thực hiện quyết liệt nhằm loại bỏ những công chức không đủ yêu cầu năng lực, phẩm chất ở vị trí công việc đang làm. Tuy nhiên, tinh giản biên chế cũng cần có những chế độ phù hợp cho người lao động ổn định sau khi nghỉ việc (hoặc chuyển công tác).

Đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, những chính sách mới theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP sẽ giúp người lao động giảm thiểu thiệt thòi khi bị tinh giản biên chế.

Hoa Tiêu vừa cung cấp cho bạn đọc các chế độ, chính sách đối với người thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023. Các chế độ này giúp người lao động không bị thiệt thòi khi phải tinh giản biên chế.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Bạn thấy bài viết Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023 bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùngcó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Nhớ để nguồn bài viết này: Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế năm 2023 của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng cả bốn kiểu câu đã học (9 Mẫu)

Viết một bình luận