Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Một h…

Bài 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm): Một giờ…

Hình ảnh về: Bài 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm): Một giờ…

Video về: Bài 8 trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm): Một giờ…

Wiki về Bài 8 trang 100 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm): Một giờ…

Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Một h… -

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):

Một học sinh chứng minh mệnh đề “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k+1 + 1 cũng chia hết cho 7” như sau: Ta có: 8k+1 + 1 = 8(8k + 1) – 7. Từ đây và giả sử 8k + 1 chia hết cho 7 được 8k+1 + 1 cũng chia hết cho 7.

Hỏi với cách chứng minh trên, học sinh đó có kết luận được 8ĐÀN BÀ + 1 có chia hết cho 7 với mọi n số nguyên dương không? Tại sao?

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu trả lời:

Không thể kết luận 8ĐÀN BÀ + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương n vì chưa kiểm tra tính đúng đắn của mệnh đề tại n = 1.

Nhìn thấy tất cả: Toán lớp 11 tăng

Đăng bởi: Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

[rule_3_plain]

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):
Một học sinh chứng minh mệnh đề “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7” như sau: Ta có: 8k + 1 + 1 = 8 (8k + 1) – 7. Từ đây và giả sử 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7.
Hỏi chứng minh trên, học sinh đó có kết luận được 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương không? Tại sao?
Câu trả lời:
Chưa thể kết luận 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương vì chưa kiểm tra được tính đúng đắn của mệnh đề ở n = 1.
Tham khảo đầy đủ: Giải toán 11 tăng
Đăng bởi: Trường THPT Phan Đình Phùng
Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm bài viết hay:  Ví dụ định luật 1 Niu-tơn

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

[rule_3_plain]

#Bài học #trang #sgk #Đại số #Số #và #giải pháp #giải tích #nâng cao #Bài học #Phương pháp #quy nạp #toán học #học tập #Bài học #trang #sgk #Đại số #Đại số #và #Giải quyết #giải tích #nâng cao #nâng cao #Một

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 8 (trang 100 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):
Một học sinh chứng minh mệnh đề “với k là số nguyên dương tùy ý, nếu 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7” như sau: Ta có: 8k + 1 + 1 = 8 (8k + 1) – 7. Từ đây và giả sử 8k + 1 chia hết cho 7 thì 8k + 1 + 1 cũng chia hết cho 7.
Hỏi chứng minh trên, học sinh đó có kết luận được 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương không? Tại sao?
Câu trả lời:
Chưa thể kết luận 8n + 1 chia hết cho 7 với mọi số nguyên dương vì chưa kiểm tra được tính đúng đắn của mệnh đề ở n = 1.
Tham khảo đầy đủ: Giải toán 11 tăng
Đăng bởi: Trường THPT Phan Đình Phùng
Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm bài viết hay:  Bài 5 trang 78 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bạn thấy bài viết Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Một h…
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Một h… bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài 8 trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học Bài 8 (trang 100 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Một h…
của website thptphandinhphung.edu.vn

Viết một bình luận