Bài 1 trang 98 sgk Địa lí 12

Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 1 (trang 98 SGK Địa lý 12)

Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

toàn bộ

Món ăn

các loại đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

cây khác

1990

49604.0

33289.6

3477.0

6692.3

5028.5

1116.6

1995

66183.4

4210.4

4983.6

12149.4

5577.6

1362.4

2000

90858.2

55163.1

6332.4

21782.0

6105.9

1474.8

2005

2107897.6

63852.5

8928.2

25585.7

7942.7

1588,5

a) Tính tốc độ tăng GTSX ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)

b) Căn cứ vào số liệu đã tính, vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này thể hiện điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu trả lời:

a, Xử lý dữ liệu

TĂNG TRƯỞNG TĂNG TRƯỞNG TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TĂNG TRƯỞNG THEO NHÓM CÂY TRỒNG (Lấy 1990= 100%)

Năm

toàn bộ

Món ăn

các loại đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133,4

126,5

143.3

181,5

110,9

122.0

2000

183.2

165,7

182.1

325,5

121,4

132.1

2005

217,5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3

Xem thêm bài viết hay:  Tên ngân hàng tiếng Anh và SWIFT Code các ngân hàng tại Việt Nam

b, Biểu đồ đường

c) Nhận xét

– Về tốc độ tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):

+ Cây công nghiệp có tốc độ tăng nhanh nhất (282,3%), tiếp đến là cây họ đậu (156,8%). Hai nhóm cây trồng này có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây ăn quả và cây trồng khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn ngành trồng trọt.

  • Về thay đổi cơ cấu:

+ Từ 1999 – 2005, cơ cấu GTSX ngành trồng trọt chuyển dịch theo hướng:

  • Giảm tỷ trọng cây lương thực, cây ăn quả và cây khác
  • Tăng tỷ trọng cây công nghiệp và cây họ đậu

+ Có mối quan hệ chặt chẽ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt;

  • Cây công nghiệp và cây họ đậu có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của ngành trồng trọt nên tỷ trọng có xu hướng tăng lên.
  • Các loại cây còn lại có tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng của ngành trồng trọt nên tỷ trọng có xu hướng giảm dần

+ Sự thay đổi cơ cấu GTSX ngành trồng trọt chứng tỏ:

  • Trong sản xuất lương thực, thực phẩm đã có xu hướng đa dạng hóa, đẩy mạnh rau đậu
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng phát triển và cho ra nhiều sản phẩm có giá trị cao.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 12: Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Xem thêm bài viết hay:  Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao? | GDCD 10

Đăng bởi: THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Bài 1 trang 98 sgk Địa lí 12
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 1 trang 98 sgk Địa lí 12
bên dưới để Trường THPT Phan Đình Phùng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Phan Đình Phùng

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài 1 trang 98 sgk Địa lí 12
của website thptphandinhphung.edu.vn

Viết một bình luận