CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Văn bản nhà trường

QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

11/14/2017 8:31:52 AM

Quy chế thi đua năm học 2017 - 2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

11/14/2017 8:31:03 AM

Quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018

11/14/2017 8:29:58 AM

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017 - 2018

Chọn trang