Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Truyền thống nhà trường

DẤU ẤN PHAN ĐÌNH PHÙNG – NĂM 2017

1/1/2018 6:55:12 PM

DẤU ẤN PHAN ĐÌNH PHÙNG – NĂM 2017 Dấu ấn Phan Đình Phùng năm 2017

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

1/1/2018 6:50:12 PM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 20 NĂM  XÂY DỰNG VÀ  TRƯỞNG THÀNH Trường THPT Phan Đình Phùng 20 năm xây dung và trường thành

TỔ LỊCH SỬ - NƠI ẤY NIỀM TIN

12/29/2017 8:17:17 AM

TỔ LỊCH SỬ - NƠI ẤY NIỀM TIN Tổ lịch sử nơi ấy niềm tin

TỔ NGOẠI NGỮ - VỮNG BƯỚC TRƯỞNG THÀNH

12/29/2017 7:39:29 AM

TỔ NGOẠI NGỮ - VỮNG BƯỚC TRƯỞNG THÀNH Truyền thống tổ Ngoại ngữ

TỔ ĐỊA - GDCD - SỨC TRẺ TUỔI 20

12/27/2017 2:23:05 PM

TỔ ĐỊA - GDCD - SỨC TRẺ TUỔI 20 Tổ Địa - GDCD sức trẻ tuổi 20

Chọn trang