CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI - NĂM HỌC 2019-2020

Nhà trường

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

10/7/2019 9:41:43 AM

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020 Hội nghị Công chức, Viên chức trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2019-2020

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

9/6/2019 8:42:39 PM

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI Khai giảng năn học mới - Năm học 2019-2020

XUÂN YÊU THƯƠNG 2019

2/1/2019 1:13:58 PM

XUÂN YÊU THƯƠNG 2019 Chương trình xuân yêu thương - Mừng Đảng, mừng xuân.

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2018-2019

12/5/2018 9:03:58 AM

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2018-2019 Hội khoẻ phù đổng cấp trường năm học 2018 - 2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018-2019

9/30/2018 9:49:51 PM

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018-2019 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2018 - 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHA MẸ HỌC SINH

9/21/2018 2:29:14 PM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHA MẸ HỌC SINH Đại hội đại biểu Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2018- 2019

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

9/11/2018 10:03:49 PM

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019 Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Nội Dung Chỉ thị cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm trường nhân ngày khai giảng

9/11/2018 9:35:45 PM

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm trường nhân ngày khai giảng Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng với đoàn công tác đã tới thăm nhà trường ngày khai giảng năm học mới 2018-2019

HÒA CHUNG TIẾNG TRỐNG KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

9/7/2018 6:52:22 AM

HÒA CHUNG TIẾNG TRỐNG KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019 Khai giảng năm học mới

TẾT TRỒNG CÂY

2/22/2018 7:59:30 PM

TẾT TRỒNG CÂY Trường THPT Phan Đình Phùng phát động tết trọng cây.

Chọn trang