Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Năm học 2018 - 2019

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/02/2019

2/1/2019 11:33:42 AM

Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 01 HỌC KỲ II

1/21/2019 10:25:05 AM

Thời khoá biểu thực hiền từ ngày 21/01/2019

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 5

10/28/2018 8:45:25 PM

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 29/10/2018

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 4

10/13/2018 9:04:05 AM

Thời khoá biểu số 4 thực hiện từ ngày 11/10/2018

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 3

10/12/2018 11:14:33 AM

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 01/10/2018

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 2

9/21/2018 2:37:28 PM

Thời khoá biểu thực hiện từ ngày 10/09/2018

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 1

9/21/2018 2:36:20 PM

Thời khoá biểu thực hiện từ ngày 27/08/2018

Chọn trang