Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thành lập trường

THƯ CẢM ƠN

2/6/2018 11:02:23 AM

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

2/6/2018 10:01:14 AM

CB-GV-NV TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CÁC CỰU HỌC SINH ĐÃ ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP!

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

2/2/2018 8:29:37 PM

CB-GV-NV TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CÁC CỰU HỌC SINH ĐÃ ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP!

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

1/15/2018 10:00:47 PM

CB-GV-NV TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CÁC CỰU HỌC SINH ĐÃ ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP!

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

12/11/2017 9:38:41 PM

Chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường BC Đồng Hới nay là trường THPT Phan Đình Phùng

Thể lệ các cuộc thi hướng về 20 năm thành lập trường

12/11/2017 8:35:06 PM

Thể lệ các cuộc thi sang tác bài hát, sang tác logo về trường THPT Phan Đình Phùng và thi tìm hiểu về cụ Phan Đình Phùng.

Chọn trang