Nhà trường

HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP TRÊN VNDEU ELEARNING

4/9/2020 3:59:04 PM

- Các em học sinh có thể dùng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng để học tập.

- Thiết bị của các em nên cài đặt phần mềm Zoom để tiện học tập.

* Các em vào trang https://zoom.us/support/download nếu cài đặt trên máy tính hoặc trên kho ứng dụng của thiết bị thông minh để cài đặt.

Những tệp tin đính kèm:

Thành Sơn