CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Nhà trường

GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

4/21/2021 9:13:41 AM

Giảng dạy thực hành tập trung môn giáo dục Quốc phòng - An ninh khối 12

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy thực hành môn giáo dục quốc phòng tập trung của Sở GD – ĐT Quảng Bình.
  • Thực hiện chỉ đạo của ban giám hiệu trường THPT Phan Đình Phùng, bộ phận chuyên môn tổ TD- QPAN đã lập kế hoạch giảng dạy thực hành tập trung cho khối 12 và đã đem lại những kết quả như sau:

+    Về cơ sở vật chất:

      Được Sở GD – ĐT tạo điều kiện thuận lợi cấp phát trang phục cho giáo viên, BCHQS Thành Phố Đồng Hới cấp phát 20 khẩu súng AK cấp 5 để thuận tiện cho việc giảng dạy bên cạnh đó nhà trường bổ sung thêm hơn 200 khẩu súng gổ, sân bãi giảng dạy rộng rãi thoáng mái, bóng cây che nắng.

+   Về giáo viên:

     Hiện nay tổ có 6 đồng chí giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh, trong đó có 03 Đ/c có văn bằng 2 và 03 Đ/c có chứng chỉ giảng day môn giáo dục quốc phòng an ninh.

+   về học sinh:

Phần lớn các em đã nhận thức đúng đắn về vai trò giáo dục quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới và đã qua các bài học ở lớp dưới như truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và bảo vệ lãnh thổ và biên giới quốc gia…

     Từ đó các em đã xác định được mục đích, động cơ về môn học này, với kết quả đạt được như sau:

70% học sinh đạt loại giỏi

30% học sinh đạt loại khá

Không có học sinh yếu kém.

* Một số hình ảnh về hoạt động dạy học: