CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020

Kế hoạch

KẾ HOẠCH TCM TUẦN 20

1/3/2020 9:29:58 PM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

     TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD                   

                        

                           KẾ HOẠCH TUẦN 20 (từ 06/01 - 11/01/2020)

 

I. SINH HOẠT

1.Chào cờ: GV tham gia đầy đủ, đúng giờ, đúng trang phục.

2. Họp:

+ Sơ kết tổ CM - 15h30 ngày thứ 5 (09/01)

+ Sinh hoạt Chi bộ (sau sơ kết TCM)

II. DẠY VÀ HỌC        

1.Thực hiện TKB chính khóa tuần 20. GV thực hiện tốt quy chế CM, quản lý chặt chẽ HS.

2. GVCN hoàn thành ghi điểm, đánh giá học sinh trước ngày 07/1/2020

3. Mỗi GV ít nhất đưa 1 bài (liên quan đến chuyên môn của mình) lên trang “Trường học kết nối” (chậm nhất thứ 4 - 08/01/2020)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. GVCN phối hợp với giám thị, Đoàn trường và đội ANTT tăng cường kiểm tra nhắc nhở xử lý kịp thời HS vi phạm.

2. Tích cực phối hợp với các tổ Toán, Tin, Văn, TD-QP trong các hoạt động ngoại khóa và đốc thúc HS tập luyện (như đã phân công)

LỊCH

Thứ - Ngày

Sáng

Chiều

2 - 06/01/2019

CC tiết 1

CC tiết 5

3 - 07/01/2019

 

 

4 - 08/01/2019

 

 

5 - 09/01/2019

 

Sơ kết tổ CM

Sinh hoạt Chi bộ

6 - 10/01/2019

 

 

7 - 11/01/2019

 

 

CN-12/01/2019

 

 

 

                                                       TTCM

 

 

                                                Trương Thị Thu Nguyệt

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TCM THÁNG 01/2020 12/28/2019 8:55:07 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 19 12/28/2019 8:49:21 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 18 12/20/2019 9:52:55 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 17 12/16/2019 8:14:04 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 16 12/8/2019 5:39:59 PM
  KẾ HOẠCH TỔ CM THÁNG 12/2019 12/1/2019 4:08:45 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 14 12/1/2019 4:07:44 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 13 12/1/2019 4:06:54 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 15 12/1/2019 4:00:40 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 12 11/10/2019 10:22:46 PM