CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020

Kế hoạch

KẾ HOẠCH TCM THÁNG 02/2020

2/2/2020 11:30:50 AM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Đồng Hới, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2020

 

I. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1.Thực hiện quy chế, nề nếp chuyên môn

- Giữ vững kỉ cương nề nếp dạy học, thực hiện tốt nề nếp chuyên môn

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm đổi mới PPDH, KTĐG.

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 02

- GV bộ môn tiến hành KT thường xuyên

- Tiến hành dạy thao giảng định kì HKII và dự giờ.

- Tiến hành các chuyên đề dạy học và SH tổ CM theo nghiên cứu bài học.

- Thực hiện BDTX theo kế hoạch.

- Thực hiên nghiêm túc, đúng PPCT ôn thi THPT QG 2020

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn SV thực tập sư phạm

2. Thao giảng, dự giờ

     GV tiến hành thao giảng HKII theo kế hoạch và dự giờ rút kinh nghiệm theo quy định.

3. Sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn

     Tiếp tục triển khai các chuyên đề trong HKII thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

4. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: TTCM kiểm tra, kí duyệt hồ sơ chuyên môn trong tháng và dự giờ theo quy định

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Tham gia các hoạt động do công đoàn, trường tổ chức: văn nghệ, TDTT…

theo kế hoạch của trường

III. BIỆN PHÁP CỤ THỂ

- GV cập nhật các thay đổi về phân công chuyên môn, thời khóa biểu của trường trong HKII

- GV trong tổ tiến hành soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng và chương trình giảm tải của Bộ.

- Đảm bảo giờ giấc theo quy định của nhà trường.

- GV tăng cường dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin

- GV giảng dạy và ký sổ đầu bài đầy đủ, đúng yêu cầu.

- GV phối hợp chặt chẽ các hoạt động giáo dục HS với GVCN và Đoàn trường đặc biệt trước và sau dịp Tết.

-Thực hiện dạy thay theo sự phân công (nếu có)

 

                                                                                    TTCM

  

                                                                   Trương Thị Thu Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 23 2/2/2020 11:26:25 AM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 22 1/19/2020 6:34:24 AM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 21 1/10/2020 9:03:14 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 20 1/3/2020 9:29:58 PM
  KẾ HOẠCH TCM THÁNG 01/2020 12/28/2019 8:55:07 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 19 12/28/2019 8:49:21 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 18 12/20/2019 9:52:55 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 17 12/16/2019 8:14:04 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 16 12/8/2019 5:39:59 PM
  KẾ HOẠCH TỔ CM THÁNG 12/2019 12/1/2019 4:08:45 PM