CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020

Kế hoạch

KẾ HOẠCH TCM THÁNG 01/2020

12/28/2019 8:55:07 PM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

            TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Đồng Hới, ngày 01 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2020

 

I. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1.Thực hiện quy chế, nề nếp chuyên môn

   - Dạy và học chương trình HKII.

   - Ôn thi THPT quốc gia theo KH của nhà trường

   - Hoàn thành ghi điểm HKI trên VNedu

   - Sơ kết hoạt động tổ chuyên môn HKI .

   - Kiểm tra chuyên đề hồ sơ GV.

   - Thực hiện BDTX theo kế hoạch.

2. Thao giảng, dự giờ

    Dự giờ theo quy định.

3. Sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn

     Tiếp tục triển khai các chuyên đề trong HKII.

4. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

  - Phối hợp với tổ Toán, Tin, Văn, TD-QP tổ chức ngoại khóa mừng Đảng mừng Xuân.

  - Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do công đoàn, trường tổ chức.

III. BIỆN PHÁP

    - GV cập nhật các thay đổi về phân công giảng dạy, thời khóa biểu của trường trong HKII

    - GV soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng và chương trình.

    - Đảm bảo ra vào lớp đúng giờ; các quy định của nhà trường, của ngành.

    - GV tăng cường dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin

    - Tiến hành lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn học của mình cũng như trong các hoạt động khác.

    - GV giảng dạy và ký sổ đầu bài đầy đủ, đúng yêu cầu.

    - Thực hiện dạy thay theo sự phân công (nếu có)

                                                    

    TTCM

   

                                                                            

 Trương Thị Thu Nguyệt

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 19 12/28/2019 8:49:21 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 18 12/20/2019 9:52:55 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 17 12/16/2019 8:14:04 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 16 12/8/2019 5:39:59 PM
  KẾ HOẠCH TỔ CM THÁNG 12/2019 12/1/2019 4:08:45 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 14 12/1/2019 4:07:44 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 13 12/1/2019 4:06:54 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 15 12/1/2019 4:00:40 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 12 11/10/2019 10:22:46 PM
  KẾ HOẠCH TCM TUẦN 11 11/1/2019 8:50:38 PM