CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

12/13/2017 8:50:49 AM

Ban chap hành Đảng bộ trường THPT Phan Đình Phùng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

 

 

   Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHIẾN – Bí thư

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1965

Quê quán: Nam lí- Đồng Hới- Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP- Khoa Địa lí

Năm vào ngành: 1992

Điện thoại liên lạc: 0982 041 120

   E-mail: nguyenthichien_pdp@quangbinh.edu.vn

Họ và tên: TRẦN ĐĂNG KHOA – P.Bí thư

Ngày tháng năm sinh: 7/10/1978

Quê quán: Lệ Thủy – Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân TDTT; cử nhân GDQP AN

Năm vào ngành: 2000

Điện thoại liên lạc: 0982151595

   E-mail: Trandangkhoa_pdp@quangbinh.edu.vn

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH - UV

Ngày tháng năm sinh: 2/9/1979

Quê quán: Lệ Thủy- Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

Năm vào ngành: 2002

Điện thoại liên lạc: 0943558135

E-mail: nguyenthingocanh_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: PHẠM THỊ THÚY TÂM - UV

Ngày tháng năm sinh:04 /01/1971

Quê quán: Nam Kim- Nam Đàn - Nghệ An

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh -Thạc sỹ khoa quản lý

Năm vào ngành: 1994

Điện thoại liên lạc: 0945939949

E-mail: phamthithuytam_pdp@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên: TRẦN THIÊN AN - UV

Ngày tháng năm sinh: 18/07/1977

Quê quán: Vĩnh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An

Chuyên ngành đào tạo:Sư phạm kỹ thuật

Năm vào ngành: 18/09/2000

Điện thoại liên lạc:

   E-mail: tranthienan_quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: HÀ THỊ LAN ANH - UV

Ngày tháng năm sinh:11 /12/1979

Quê quán: Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh

Năm vào ngành: 2003

Điện thoại liên lạc: 0913347885

   E-mail: lananh_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU NGUYỆT - UV

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1983

Quê quán: Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Khoa Địa lí

Năm vào ngành: 2005

Điện thoại liên lạc: 0988 081 183

   E-mail: truongthithunguyet_pdp@quangbinh.edu.vn

 

 

Các Tin đã đăng