CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

BCH.công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

12/13/2017 8:54:15 AM

Ban chap hành Công đoàn trường THPT Phan Đình Phùng nhiệm kỳ 2019 - 2024

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

NHIỆM KỲ 2019 – 2024

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH - CHỦ TỊCH

Ngày tháng năm sinh:  2/9/1979

Quê quán: Lệ Thủy- Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

Năm vào ngành: 2002

Điện thoại liên lạc: 0943558135

   E-mail: nguyenthingocanh_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: HÀ THỊ LAN ANH – P.Chủ tịch

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1979

Quê quán: Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tiếng Anh

Năm vào ngành: 2003

Điện thoại liên lạc: 0913347885

   E-mail: lananh_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU NGUYỆT – UV

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1983

Quê quán: Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Khoa Địa lí

Năm vào ngành: 2005

Điện thoại liên lạc: 0988 081 183

   E-mail: truongthithunguyet_pdp@quangbinh.edu.vn

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THÚY ANH - UV

Ngày tháng năm sinh: 24/11/1976

Quê quán: Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân sư phạm Toán

Năm vào ngành: 1996

Điện thoại liên lạc: 0918826233

   E-mail: luongthithuyanh_pdp@quangbinh.edu.vn

Họ và tên: PHẠM THANH QUYỀN - UV

Ngày tháng năm sinh: 17/6/1978

Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân TDTT

Năm vào ngành: 2003

Điện thoại liên lạc: 01646624765

E-mail: Phandinhca_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI VÂN - UV

Ngày tháng năm sinh: 22/5/1977

Quê quán: Ba Đồn-Quảng Trạch-Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ Văn

Năm vào ngành: 1999

Điện thoại liên lạc: 0983240733

   E-mail: nguyenthihaivan_pdp@quangbinh.edu.vn

   Họ và tên: MAI THÀNH SƠN - UV

Ngày tháng năm sinh: 18/12/1978

Quê quán: Ba Đồn – Quảng Bình

Chuyên ngành đào tạo: Đại học SP Tin học

Năm vào ngành: 2007

Điện thoại liên lạc: 1985413547

   E-mail: mthson@quangbinh.edu.vn

 

 

Thành Sơn

Các Tin đã đăng