CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Thành lập trường

Thể lệ các cuộc thi hướng về 20 năm thành lập trường

12/11/2017 8:35:06 PM

Thể lệ các cuộc thi sang tác bài hát, sang tác logo về trường THPT Phan Đình Phùng và thi tìm hiểu về cụ Phan Đình Phùng.