CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Đoàn trường

THI ĐUA TUẦN 33 (18-19)

4/20/2019 9:43:59 PM

Những tệp tin đính kèm:

Xuân Mãi

Các Tin đã đăng

  THI ĐUA TUẦN 32 (18-19) 4/14/2019 12:09:04 AM
  THI ĐUA TUẦN 31 (18-19) 4/6/2019 1:35:10 PM
  THI ĐUA ĐỢT III (18-19) 4/1/2019 10:22:47 AM
  THI ĐUA TUẦN 30 (18-19) 3/31/2019 12:14:59 PM
  THI ĐUA TUẦN 29 (18-19) 3/31/2019 12:14:08 PM
  THI ĐUA TUẦN 28 (18-19) 3/31/2019 12:13:06 PM
  THI ĐUA TUẦN 27 (18-19 3/9/2019 12:01:50 PM
  THI ĐUA TUẦN 26 (18-19) 3/4/2019 10:41:22 AM