CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Đoàn trường

THI ĐUA TUẦN 29 (18-19)

3/31/2019 12:14:08 PM

Những tệp tin đính kèm:

Xuân Mãi

Các Tin đã đăng

  THI ĐUA TUẦN 28 (18-19) 3/31/2019 12:13:06 PM
  THI ĐUA TUẦN 27 (18-19 3/9/2019 12:01:50 PM
  THI ĐUA TUẦN 26 (18-19) 3/4/2019 10:41:22 AM
  THI ĐUA TUẦN 25 (18-19) 2/23/2019 10:14:48 AM
  THI ĐUA TUẦN 24 (18-19) 2/16/2019 1:51:30 PM
  THI ĐUA TUẦN 23 (18-19) 2/16/2019 1:50:35 PM
  THI ĐUA TUẦN 22 (18-19) 1/26/2019 4:55:01 PM