CHÚC MỪNG NĂM MỚI - THẮNG LỢI MỚI

Nhà trường

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2018-2019

1/4/2019 8:13:19 AM

 

             SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

      TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018-2019

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Bắt đầu làm bài

05/01/2019

Sáng

Toán 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Lí 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Toán 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

GDCD 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

07/01/2019

Sáng

Văn 10

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 10

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sinh 12

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Văn 11

90 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Lí 11

45 phút

15 giờ 15 phút

15 giờ 20 phút

 

08/01/2019

Sáng

Văn 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Hóa 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Hóa 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Sinh 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Sử 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 11

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 

09/01/2019

Sáng

Toán 12

90 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Sử 12

45 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 00 phút

Sử 11

45 phút

10 giờ 00 phút

10 giờ 05 phút

Chiều

Lí 10

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Địa 10

45 phút

14 giờ 30 phút

14 giờ 35 phút

Địa 12

45 phút

15 giờ 35 phút

15 giờ 40 phút

 10/01/2019

Sáng

Sinh 11

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

GDCD 12

45 phút

8 giờ 10 phút

8 giờ 15 phút

Anh 12 (viết)

45 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

 

 

 

 

Chiều

Anh 10 (viết)

45 phút

13 giờ 25 phút

13 giờ 30 phút

Anh 10 (nói)

 

 

14 giờ 30 phút

 

 

 

 

11/01/2019

Sáng

Anh 11 (viết)

45 phút

7 giờ 05 phút

7 giờ 10 phút

Anh 11 (nói)

 

 

8 giờ 10 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm: