Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thành lập trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

10/30/2017 8:42:58 PM

Kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

Số:    /KH-PĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đồng Hới, ngày 01 tháng 8 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

Căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2015 -2020;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 -2018;

Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: 

 - Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường; là dịp gặp mặt giữa các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; Là biểu hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước, nhớ nguồn”, “Tình thầy, nghĩa bạn” đã trở thành nét đẹp truyền thống của các thế hệ cán bộ, thầy và trò nhà trường.

 - Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, thầy và trò gặp mặt, trao đổi những kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng sống. Là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống dạy tốt - học tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết của các thế hệ CBGV với nhà trường, với nghề và với học sinh; động viên các em học sinh học tập và rèn luyện tốt hơn, góp phần củng cố niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 - Đẩy mạnh công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất tạo khuôn viên, cảnh quan nhà trường, tạo môi trường sư phạm, tạo cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp; Tăng cường bổ sung trang thiết bị phục vụ cho dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tạo điều kiện về tinh thần, vật chất để nhà trường phát triển vững chắc; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho trường phấn đấu đạt các tiêu chí quy định về trường đạt chuẩn Quốc gia vào những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu: 

 - Tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm phải được tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, các Ban, ngành đoàn thể trong và ngoài thành phố, tới CB, GV, NV và HS nhà trường với những nội dung thiết thực, ý nghĩa để nâng cao nhận thức, sự thống nhất, tạo niềm tin, tình cảm tốt đẹp với bề dày truyền thống của nhà trường.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm để đánh giá, ghi nhận quá trình xây dựng và phát triển toàn diện của nhà trường qua 20 năm, trên cơ sở đó tạo nền tảng cho sự phát triển của nhà trường giai đoạn mới.

- Việc tổ chức Lễ kỷ niệm phải đảm bảo ý nghĩa trang trọng, tiết kiệm, an toàn, thiết thực và hiệu quả tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

I. Những công việc chính cần thực hiện: 

1. Ban tổ chức thành lập các tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các tiểu ban (Có Quyết định, danh sách và thông báo phân công nhiệm vụ kèm theo); Xây dựng lộ trình thực hiện tiến độ kế hoạch; Tổ chức các cuộc họp, các cuộc gặp mặt, giao ban.

2. BTC chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch; các tiểu ban triển khai, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo nội dung, tiến độ.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quảng bá về nhà trường trong chặng đường xây dựng và phát triển 20 năm bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo, đài trung ương và địa phương; trên các trang Website của trường, của ngành, các trang mạng xã hội.

4. Xây dựng, triển khai kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo khuôn viên nhà trường; Lập dự trù kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm đảm bảo đúng quy trình và quy định của Nhà nước.

5. Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm như: Phong trào thi đua 2 tốt; phong trào thi viết tìm hiểu về truyền thống, lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường; Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; Hội thi GVDG...

6. Tổ chức gặp mặt, tọa đàm với đại diện Ban liên lạc, các thế hệ học sinh, cựu cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống, tham gia đóng góp những ý kiến cho nhà trường về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

7. Sưu tầm, thống kê tư liệu lịch sử; xây dựng Kỷ yếu, xây dựng nội dung phòng truyền thống nhà trường; Lập Sổ vàng truyền thống để ghi nhận những đóng góp của cá nhân, tập thể cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong chặng đường 20 năm.

8. Chuẩn bị các bài viết, các bài diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử của nhà trường trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

9. Xây dựng chương trình đêm văn nghệ với chủ đề "Hoa của đất"; Xây dựng chương trình nghệ thuật mô phỏng khái quát về truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường.

10. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xét và công nhận các hình thức, danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân nhằm khẳng định và ghi nhận những thành tích, những đóng góp của cá nhân, tập thể nhà trường trong sự nghiệp GDĐT suốt 20 năm.

11. Tổ chức và thực hiện thành công Lễ kỷ niệm theo kế hoạch.(Có kế hoạch và chương trình riêng kèm theo).

II. Thành phần tham dự:

1. Về phía nhà trường

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường.

- Học sinh đã và đang học tập tại trường.

- Trưởng ban đại diện CMHS các khóa, Ban thường trực Hội CMHS nhà trường và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp năm học 2017 - 2018.

2. Khách mời

- Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình; Thường trực Công đoàn ngành.

- Lãnh đạo các phòng ban của Sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đồng Hới.

- Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của thành phố.

- Lãnh đạo các trường THPT, TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn tỉnh

- Lãnh đạo các đơn vị THCS trên địa bàn trường tuyển sinh.

- Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có những đóng góp cho nhà trường.

III. Dự kiến thời gian, nội dung, chương trình

1. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

1.1. Các mốc thời gian

- Từ 01/8/2017 đến 10/9/2017: Ban Giám hiệu, CTCĐ, TTCM, BTĐT bàn bạc, thống nhất kế hoạch, Thành lập các tiểu ban, phân công công việc. Các tiểu ban xây dựng và thống nhất và duyệt kế hoạch hoạt động. Nộp kế hoạch tại đồng chí Ánh trước ngày 12/9/2017.

- Từ 05 đến 10/ 9/2017: Gửi tờ trình về Sở Giáo Dục và Đào Tạo, UBND thành phố Đồng Hới xin kế hoạch tổ chức.

- Từ 15/ 9/2017 đến 30/12/2017: Các tiểu ban hoạt động theo kế hoạch, báo cáo kết quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về trưởng Ban chỉ đạo.

- Tháng 01/2018 Tổng diễn tập cho lễ kỷ niệm.

- Cuối tháng 1/2018: Rà soát, kiểm tra các công việc đã làm, bổ sung những thiếu sót.

1.2. Thành lập Ban chỉ đạo: gồm Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám hiệu, các tổ trưởng tổ chuyên môn và văn phòng, Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn, Bí thư và các phó bí thư đoàn trường.

Nhiệm vụ: - Xây dựng chủ trương và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Thành lập các Tiểu ban và chỉ đạo các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Thành lập các tiểu ban và hoạt động cụ thể của các tiểu ban

1.3.1. Tiểu ban cố vấn

Cố vấn chương trình cho Lễ kỷ niệm và xây dựng phòng truyền thống

Cung cấp các tư liệu liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường

 

1.3.2. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền- vận động (có danh sách kèm theo)

Tuyên truyền rộng rãi trong các thế hệ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh đang công tác trong phạm vi cả nước và nước ngoài. Đảm bảo thông tin về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường được phổ biến lan toả rộng khắp và đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Nhà trường.

Nội dung công việc:

- Báo cáo lãnh đạo sở GD&ĐT Quảng Bình, lãnh đạo thành phố Đồng Hới.

- Lập tờ trình gửi lãnh đạo Sở, địa phương.

- Thông báo, thông tin qua các ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh qua báo, đài, website của trường và các trang mạng xã hội.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống trường THPT Phan Đình Phùng và tiểu sử cụ Phan Đình Phùng, thi sáng tác bài hát về trường, sáng tác logo trường.

- Tổ chức biên soạn kỷ yếu về quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

- Thông tin trên Website của trường: 

 + Thông báo về Lễ kỷ niệm 20 năm.

 + Thư ngỏ.

 + Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Liên hệ với đài truyền hình Quảng Bình xây dựng một phóng sự truyền hình. (Hoàn thành trước 01/2018)

- Thông báo trên đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương, trên báo Giáo dục thời đại (12/2017 bắt đầu thông báo)

- Liên hệ với một số tờ báo để viết bài về trường.

1.3.3. Tiểu ban xây dựng phòng Truyền thống (có danh sách kèm theo)

- Khôi phục lại tranh ảnh cũ.

- Chụp, trang trí lại tranh ảnh mới.

- Trang trí tổng thể, sưu tập tư liệu ảnh và các tư liệu truyền thống khác.

     + Thu xếp trang trí lại hệ thống ảnh, bằng khen, giấy khen.

     + Bảng số liệu: Thành tính nổi bật, kết quả đào tạo…

- Lập danh sách các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên Nhà trường qua các thời kỳ.

- Xây dựng lại mô hình tổng thể của nhà trường.

- Một số danh sách các khoá học sinh…

 1.3.4. Tiểu ban trang trí, khánh tiết: (có danh sách kèm theo)

- Làm giấy mời, phù hiệu (Thẻ hoặc hoa) đại biểu, thư cảm ơn.

- Công tác trang trí khánh tiết (Các tuýp chữ, khẩu hiệu 2 bên lễ đài, cổng trường; Căng phông bạt, bố trí sắp xếp chỗ ngồi của đại biểu, học sinh, lễ đài, tăng âm loa đài, ánh sáng…) trong các ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

- Kết hợp chặt chẽ với các Tiểu ban để tổ chức các hoạt động của ngày kỷ niệm.

1.3.5. Tiểu ban Nội dung, văn nghệ, thể thao và Lễ hội Ẩm thực(có danh sách kèm theo)

 - Xây dựng kế hoạch, nội dung và chỉ đạo tổ chức kỷ niệm (Lễ hội Ẩm thực, Văn nghệ, viết bài, …)

- Xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động ngày thành lập trường

- Viết diễn văn kỷ niệm, viết kịch bản dẫn chương trình lễ kỉ niệm.

- Hợp đồng và duyệt các tiết mục chương trình văn nghệ phụ vụ lễ kỉ niệm

- Chỉ đạo BTV Đoàn trường tổ chức Lễ hội Ẩm thực, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian.

- Xây dựng kế hoạch tỏ chức và phụ trách lễ hội Ẩm thực.

- Xây dựng kế hoạch, dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ buổi lễ kỷ niệm và chuẩn bị chương trình văn nghệ tối 03/3/2017.

1.3.6. Tiểu ban liên lạc, hậu cần: (có danh sách kèm theo)

- Gặp mặt cựu giáo viên học sinh các khu vực.

- Liên lạc và tổ chức gặp mặt các cựu học sinh thành đạt trên mọi lĩnh vực, vận động các cựu HS hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm.

- Huy động các nguồn lực để tăng kinh phí tổ chức:

      + Tài trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp;

      + Ủng hộ của cha mẹ học sinh:

      + Sự đóng góp của thế hệ học sinh cũ và mới.

      + Thành lập tài khoản đóng góp, vinh danh các nhà tài trợ…

- Liên lạc và mời các thế hệ CBGV-NV và học sinh đã từng công tác và học tập tại trường.

- Mời khách, đại biểu lãnh đạo các cấp

- Công tác hậu cần ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.

1.3.7. Tiểu ban lễ tân: (có danh sách kèm theo) 

- Phân công các bộ phận đón tiếp khách mời khu vực trên đường vào cổng trường, sân trường, đường dẫn vào các vị trí tiếp khách; tiếp nhận quà tặng và trao quà lưu niệm.

- Phân công phát phù hiệu hoặc hoa, dán hoa cho các đại biểu + hs dự lễ hội

- Đón và hướng dẫn khách mời đến các phòng đón tiếp

- Tiếp nước tại các phòng đón tiếp và ngoài sân trường trong Lễ kỷ niệm

- Tiễn khách khi Lễ kỷ niệm kết thúc

1.3.8 Tiểu ban tài chính, y tế  

      Lập dự trù kinh phí cho lễ kỷ niệm. Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Xin kinh phí từ ngân sách của Sở, thành phố.

     Phối hợp với trạm y tế phường Nam Lý và bệnh viện có dự phòng phương án xấu xảy ra (như ngộ độc thức ăn, tai nạn…)

1.3.9. Tiểu ban ANTT

Chủ động XD KH phối hợp giữa bảo vệ, tổ dân phố 3,13, công an phường Nam Lý, CA thành phố chuẩn bị nội dung sau:

+ Phân luồng giao thông khi có ùn tắc

+ Sắp xếp hướng dẫn nơi để xe cho khách và GV, HS về dự lễ.

+ Giữ trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường 2 ngày đêm của lễ - hội 

2. Giai đoạn 2: Tổ chức lễ kỉ niệm

2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 02 ngày: 03,04/2/2018 (thứ 7, CN)

+ Lễ chính: 1 ngày 04/2/2018

+ Các nội dung khác: 1 ngày 03/2/2018

- Địa điểm: Tại trường THPT Phan Đình Phùng

2.2. Nội dung chương trình tổ chức

Ngày 03/2/2018

- 7h đến 9h: Tổ chức các trò chơi dân gian

- 13h ngày 03/2/2018: Tổ chức Lễ hội ẩm thực

- 15h – 16h: Tổ chức chấm sản phẩm của các lớp

- 18h: Kết thúc Lễ hội ẩm thực

- 19h – 21h30: Tổ chức chương trình văn nghệ: “Hoa của đất”

- 21h30 – 22h30: Hoàn thành việc thu dọn vệ sinh và hoàn thành trang trí, CSVC cho lễ kỷ niệm ngày 04/2.

Ngày 04/2/2018

- 7h00: CB – CNV có mặt

- 7h30: Tiểu ban Văn thể tổ chức chương trình văn nghệ; 

* Văn nghệ chào mừng và đón khách: từ 7h30 đến 8h 00

* Phần Lễ: từ 8h00 đến 9h30

- Chào cờ hát Quốc ca

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách dự và thành phần tham dự

- Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

- Công bố các quyết định khen thưởng (nếu có)

- Đại diện HS phát biểu và tặng hoa

- Đại diện cựu HS khóa 1 phát biểu; Đại diện cựu GV phát biểu

- Đại diện BĐD hội CMHS phát biểu và tặng hoa

- Lãnh đạo cấp trên phát biểu

* Phần Hội:  9h30 đến 16h 30’

9h30đến 10h30: Đại biểu, khách mời đi tham quan phòng truyền thống, các phòng ban của trường.

10h30 đến 13h.

- Chương trình văn nghệ

- Tiệc giao lưu giữa các thế hệ thầy và trò nhà trường với các vị khách quý, các vị đại biểu

- 16h thu dọn vệ sinh sân bãi.

2.3. Kinh phí đảm bảo hoạt động

     a. Nhà trường: Trích từ nguồn kinh phí thường xuyên

     b. Kinh phí vận động: 

- Xin kinh phí tổ chức từ, tỉnh, Sở GD, thành phố 

- Đóng góp của các cựu học sinh và hội CMHS

- Các tổ chức cá nhân, CB,GV,NV trong Nhà trường

2.4. Công tác an ninh, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

+ Đảm bảo an ninh trong 2 ngày lễ hội

+ Phân luồng giao thông trong khu vực trước cổng trường tránh ùn tắc

+ Bố trí khu vực để xe cho khách và GV, HS về dự lễ.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường. 

3. Giai đoạn 3: Sau lễ hội

- Thư cảm ơn.

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Duy trì các tổ chức, các ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh, hội khuyến học

-Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Web của trường

- Hoàn thành các công tác cải tạo cảnh quan nhà trường, cải tạo phòng học đạt chuẩn, thay đổi diện mạo nhà trường

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

- Tiếp tục đăng tải những bài viết của giáo viên, học sinh, các thế hệ sau lễ truyền thống trên Website của trường.

- Thu dọn vệ sinh, đảm bảo vệ sinh khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

IV. Đối với cựu học sinh

     + Tuyên truyền, thông báo đến các bạn cùng khóa cùng lớp các thông tin ngày hội trường để mọi người biết về dự. Tổ chức hội khóa, hội lớp để triển khai kế hoạch cho lễ kỉ niệm

      + Cung cấp các tư liệu, hình ảnh, bài viết để đưa vào phòng truyền thống, kỉ yếu

      + Đóng góp tài chính để có kinh phí tổ chức lễ hội

      + Tài trợ kinh phí để xây dựng thư viện theo tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

      + Tặng công trình, quà kỉ niệm… theo đề nghị của các cựu học sinh

V. Lập tài khoản đóng góp:

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Căn cứ vào kế hoạch, Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thành lập các tiểu ban, xác định rõ nội dung công việc của từng tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng (09/2/1998 – 09/2/2018). Kính đề nghị Sở GD&ĐT Quảng Bình, thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đồng Hới, các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các thế hệ cựu giáo viên và học sinh, các bậc cha mẹ học sinh giúp đỡ về vật chất và tinh thần để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.

Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT (B/c);

-Thành ủy, HĐND, UBND thành phố(B/c);

-BCH đảng bộ (chỉ đạo th/h);

- BGH, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và văn phòng (th/h);

- Lưu website, VT,

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

Thành Sơn

Các Tin đã đăng