CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Thành lập trường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

10/30/2017 9:13:21 PM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

BCĐ KỶ NIỆM 20 NĂM TL TRƯỜNG

                       

                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Đồng Hới, ngày 08  tháng 9  năm 2017   

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

 KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

        Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-PĐP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng;

        Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

        Tiểu ban tuyên truyền Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng Kế hoạch hoạt động như sau:

 

        1. Mục đích, yêu cầu

        Tuyên truyền và quảng bá đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường cũng như những thành tích đã đạt được của các hoạt động giáo dục trong 20 năm qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm và ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

        Nâng cao nhận thức các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh cũng như của quần chúng nhân dân trên địa bàn về vị trí của nhà trường hiện nay trong hệ thống giáo dục của thành phố và tỉnh nhà. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết của các thế hệ CBGV, học sinh; động viên CBGV và học sinh thi đua dạy tốt, học tập và rèn luyện tốt, góp phần củng cố niềm tin yêu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

        Các hoạt động tuyên truyền phải phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp với các Tiểu ban Hội trường, các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn trong nhà trường nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện; nội dung tuyên truyền phải đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

        2. Nội dung công việc

        2.1. Những công việc cụ thể

        Báo cáo lãnh đạo sở GD&ĐT Quảng Bình, lãnh đạo thành phố Đồng Hới.

        Lập tờ trình gửi lãnh đạo sở, địa phương.

        Thông báo, thông tin qua các ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh qua báo, đài, website của trường và các trang mạng xã hội.

        Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống trường THPT Phan Đình Phùng và tiểu sử cụ Phan Đình Phùng, thi sáng tác bài hát về trường, sáng tác logo trường.

         Tổ chức biên soạn kỷ yếu về quá trình xây dựng và phát triển nhà trường (phim tư liệu).

        Thông tin trên Website của trường, gồm: 

        - Thông báo về Lễ kỷ niệm 20 năm.

        - Thư ngỏ.

        - Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm.

        Liên hệ với đài truyền hình Quảng Bình xây dựng một phóng sự truyền hình. (Hoàn thành trước 01/2018)

        Thông báo trên đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương, trên báo Giáo dục thời đại (12/2017 bắt đầu thông báo)

        Liên hệ với một số tờ báo để viết bài về trường.

        2.2. Phân công công việc và thời gian thực hiện

        TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian    thực hiện

Ghi chú

1

- Báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT, địa phương

- Lập tờ trình gửi lãnh đạo Sở, địa phương

 

Nguyễn Thị Chiến

 

Từ 11/9 - 16/9

 

Đ/c Ánh

2

Thông báo, thông tin qua các BLL cựu GV và HS qua báo, đài, website của trường và các trang mạng xã hội

 

Mai Thành Sơn

Nguyễn Thị Hải Vân

 

 

Tháng 9/2017

 

3

Tổ chức các cuộc thi:  - Tìm hiểu về truyền thống trường THPT Phan Đình Phùng và tiểu sử cụ Phan Đình Phùng

- Thi sáng tác bài hát về trường

- Sáng tác logo trường

 

Trần Thị Bích Lài

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chiến

 

Mai Thành Sơn

 

 

 

 

Từ 01/11-30/11

 

 

 

 

 

 

Tổ Sử: soạn câu hỏi, chấm thi

4

Tổ chức biên soạn kỷ yếu về quá trình xây dựng và phát triển nhà trường (phim tư liệu).

- Tìm tư liệu, tranh, ảnh, video…

- Biên soạn thành phim tư liệu

 

 

 

 

Trần Thị Bích Lài

Đỗ Quang Thương

Mai Thành Sơn

Nguyễn Thị Chiến

 

 

 

 

Tháng 9/2017

 

Tháng 11/2017

 

 

Lấy tranh, ảnh, tư liệu .. từ Tiểu ban truyền thống

5

Viết thư ngỏ

Phạm Như Trang

Từ 18/9 - 22/9

 

6

Thông tin trên Website của trường, gồm: 

Thông báo về Lễ kỷ niệm 20 năm, thư ngỏ, kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm.

 

 

Mai Thành Sơn

 

 

Tháng 10/2017

 

KH tổ chức lấy từ đ/c Ánh

7

Liên hệ với đài truyền hình Quảng Bình xây dựng một phóng sự truyền hình.

 

Phạm Thị Ngọc

 

Từ 01/11-20/12

 

Hoàn thành vào tháng 1/2018

8

Thông báo trên đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương, trên báo Giáo dục thời đại

 

 

Nguyễn Thị Chiến

 

 

Tháng 11/2017

 

9

Liên hệ với một số tờ báo để viết bài về trường.

 

Nguyễn Thị Hải Vân

 

Từ 25/9 - 29/9

 

        2.3. Ban tổ chức, BGK, cơ cấu giải thưởng các cuộc thi (có quyết định và thể lệ cuộc thi kèm theo)

        2.4. Phim tư liệu

        Chủ biên: Nguyễn Thị Hải Yến

        Ban biên tập: Nguyễn Thị Chiến, Mai Thành Sơn, Nguyễn Thị Hải Vân, Phạm Như Trang, Phạm Thị Ngọc.    

        3. Tổ chức thực hiện

        3.1. Họp Tiểu ban:

        Lần 1: Lúc 14 giờ 30 thứ 5 (14/9/2017)

        Lần 2: Lúc 14 giờ 30 thứ 5 (02/11/2017)

        Lần 3 (sẽ có thông báo sau)

        3.2. Thực hiện: Các thành viên chủ động thực hiện phần hành được giao theo đúng tiến độ và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc, gặp khó khăn, vướng mắc, trực tiếp trao đổi với Trưởng Tiểu ban.

        4. Dự trù kinh phí

TT

Nội dung

Mức tiền

Ghi chú

I. Các cuộc thi

1

*Tìm hiểu truyền thống trường

Tập thể

- Nhất

- Nhì  (2 giải)

- Ba    (3 giải)

- KK   (5 giải)

Cá nhân

- Nhất

- Nhì   (2 giải)

- Ba     (3 giải)

- KK    (5 giải)

 

 

500.000

600.000

600.000

500.000

 

200.000

300.000

300.000

    250.000

 

 

Cộng

3.250.000

 

2

Sáng tác bài hát về trường

Nhất

 

1.000.000

 

3

Logo trường

- Nhất

- Nhì

- Ba  (2 giải)

 

1.000.000

300.000

400.000

 

 

Cộng

1.700.000

 

II. Công tác phí

1

Điện thoại giao dịch

500.000

Bình quân: 100.000/người

2

Công tác phí (đi lại)

500.000

 

3

VPP

100.000

 

III. Lệ phí tuyên truyền, quảng bá

1

Đưa lên báo Giáo dục thời đại

5.000.000

 

2

Đưa tin, bài về trường

5.000.000

 

3

Phóng sự về trường

10.000.000

 

IV. Bồi dưỡng BGK, BTC

1

Bộ phận soan câu hỏi

300.000

 

2

BGK, BTC

1.000.000

 

V. Bồi dưỡng làm việc ngoài giờ

1

10 người x 30.000 x 10 buổi

3.000.000

 

Tổng

31.350.000

 

         

        (Ba mươi mốt triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

       

DUYỆT                                                      TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành Sơn