Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhà trường

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII

12/30/2020 10:47:56 PM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KÌ 2020-2025.

      Thực hiện công văn số 02-HD/BTGTU ngày 14/12/2020 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025, ngày 30/12/2020 Đảng ủy trường THPT Phan Đình Phùng đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết qua tiếp sóng Đài phát thanh – truyền hình Quảng Bình cho các Đảng viên trong Đảng bộ.

       Thông báo triệu tập Đảng viên và tổ chức hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Phó bí thư Đảng ủy, 100% Đảng viên tham gia tham học tập nghiêm túc.

      Trong buổi làm việc vào sáng ngày 30/12, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề:

      Chuyên đề 1: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025 do đồng chí Trần Thắng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày.

      Chuyên đề 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng và đối ngoại 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025 do đồng chí Lê Văn Vỹ- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày.

      Từ 14h đến 17h chiều 30/12, hội nghị tiếp tục nghe các báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề tiếp theo:

     Chuyên đề 3: Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới công tác cán bộ 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025 do đồng chí Trần Vũ Khiêm- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm báo cáo viên.

     Chuyên đề 4: Phát huy dân chủ xã hộ chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025 do đồng chí Phạm Thị Hân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày.

     Chuyên đề 5: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2021-2025 do đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh trình bày.

      Sau một ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025 của Đảng bộ trường THPT Phan Đình Phùng đã thành công tốt đẹp.

     Một vài hình ảnh của hội nghị:

 

 

Thành Sơn