Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Trao đổi thông tin

Để thuận tiện hơn, Xin Quý khách chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
Trường THPT Phan Đình Phùng
Địa chỉ: 14 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: (02323) 838610 - Fax: (02323) 838610
thpt_Phandinhphung@quangbinh.edu.vn
Website: http://thptphandinhphung.edu.vn
Ghi chú: Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến

Trao đổi thông tin

Họ và tên
Email nhận
Tiêu đề
Nội dung hỏi

THÔNG TIN HỒI ĐÁP

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!