CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ V, NHIỆM KÝ 2020-2025

Trao đổi thông tin

Để thuận tiện hơn, Xin Quý khách chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
Trường THPT Phan Đình Phùng
Địa chỉ: 14 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: (02323) 838610 - Fax: (02323) 838610
thpt_Phandinhphung@quangbinh.edu.vn
Website: http://thptphandinhphung.edu.vn
Ghi chú: Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải Yến

Trao đổi thông tin

Họ và tên
Email nhận
Tiêu đề
Nội dung hỏi

THÔNG TIN HỒI ĐÁP

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!