Hình ảnh hoạt động

Anh hoat dong

Tập thể nhà trường
Tập thể nhà trường
Chia tay cô Chiến
Giải bóng chuyền nam ngành giáo dục năm 2019
Khai giảng năm học mới 2019-2020
Khai giảng năm học mới 2019-2020
Khai giảng năm học mới 2019-2020
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương về thăm và làm việ
Khai giảng năm học mới 2018-2019
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
Khánh thành tượng đài cụ Phan Đình Phùng
Khánh thành tượng đài cụ Phan Đình Phùng
Khánh thành tượng đài cụ Phan Đình Phùng
Khai giảng
Khai giảng
Khai giảng
hoạt động